Rejestr Domen Ministerstwo Finansow

 

Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

 

Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę internetową, na której będą zamieszczane adresy nielegalnych witryn hazardowych. Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, funkcjonuje obecnie w trybie testowym i można go znaleźć pod adresem http://hazard.mf.gov.pl.

Z dniem wejścia w życie (01.07.2017) przepisu nakazującego operatorom internetowym blokowania podmiotów, które nie uzyskały zezwolenia od Ministerstwa Finansów, na stronie tej zostanie udostępniony aktualny spis podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe rezydentom RP. Będziemy mogli bez żadnych problemów upewnić się, czy bukmacher u którego mamy zamiar obstawiać zakłady, posiada polską licencję.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, który będzie wyświetlany podczas próby odwiedzenia z terytorium RP nielegalnego operatora hazardowego.

 

Komunikat (nielegalne strony hazardowe)

Uwaga!

Strona internetowa z którą podjęto próbę połączenia jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych.

Dostęp do strony został zablokowany na podstawie art. 15f ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zgodnie z którym Minister Rozwoju i Finansów prowadzi Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą podlegających blokowaniu w związku z wpisaniem do Rejestru domeny wykorzystywanej przez stronę internetową. Pełna lista nazw domen wpisanych do Rejestru dostępna jest na stronie http://hazard.mf.gov.pl

Uczestnictwo w grach hazardowych urządzanych przez podmioty nieposiadające zezwolenia Ministra Rozwoju i Finansów na prowadzenie działalności w tym zakresie zagrożone jest karą administracyjną i karnoskarbową. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia, która  zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 5 wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek. Ponadto art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny do wysokości 120 stawek dziennych za uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej, a w art. 109 przewidziano karę grzywny w takiej samej wysokości za uczestniczenie w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia.

Legalne jest uczestniczenie w grach urządzanych przez podmiot posiadający wymagane prawem zezwolenie lub urządzających gry w sieci Internet w ramach monopolu państwa. Lista podmiotów posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich urządzania w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet