Sejm 1

 

W dniu dzisiejszym o godz. 15.00 miało miejsce posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795).

Zgłoszone Uwagi

W pierwszej kolejności nastąpiło wysłuchanie uwag osób, które uprzednio wyraziły chęć zabrania głosu na posiedzeniu tejże podkomisji.

Najważniejsze z nich to min.:

  • Sprzeciw wobec planów wprowadzenia monopolu państwa, który miałby obejmować gry hazardowe jak i automaty AoNW oraz inne gry slotowe. Został on poparty niezgodnością z prawem europejskim (nieproporcjonalność środków). Planowane środki nie mogą przekraczać ponad to, co jest konieczne do osiągnięcia określonego celu. Tylko i wyłącznie mają one realizować cele ochronne.
  • Zmiana sposobu opodatkowania zakładów bukmacherskich (rezygnacja z podatku obrotowego). Propozycja zastosowania „modelu duńskiego”, który bazuje na systemie wydawanych licencji objętych opodatkowaniem firm, gdzie podstawą byłyby osiągane przychody (GGR). Sposób ten został poparty głęboką analizą porównawczą dwóch powyższych metod opodatkowania, który jest głównym powodem wybierania przez graczy nielegalnych operatorów hazardowych.
  • Proponuje się dodanie zapisu do ustawy o wyłączenie z jej zakresu zwykłych gier losowych, urządzanych na portalach społecznościowych nie posiadających charakteru hazardowego i nie wypłacających wygranych pieniężnych.
  • Umożliwienie podmiotom prywatnym sposobności uzyskania licencji na wszystkie rodzaje gier hazardowych, jak również objęcie tym sposobem opodatkowania (GGR) wszystkich gier hazardowych.
  • Zmiana sposobu opodatkowania również dla pokara online (Stowarzyszenie Wolny Poker).
  • Natomiast Artur Górczyński poddał w wątpliwość skuteczność proponowanego sposobu blokowania stron nielegalnych operatorów hazardowych, który jest wg. prelegenta bardzo mało skuteczny. Były poseł również przytoczył przykład Francji, która wprowadza nowe uregulowania prawne w zakresie hazardu.
  • Brak skutecznej ochrony nieletnich jak również brak skutecznych rozwiązań prawnych w stosunku do grających u zagranicznych, niezarejestrowanych podmiotów.
  • Źle skonstruowany zapis umożliwiający możliwość reklamowania się zakładom bukmacherskim nie posiadającym zezwolenia Ministra Finansów.
  • Zniesienie opłaty za wykorzystywanie wyników współzawodnictwa od krajowych organizatorów sportowych
  • Usłyszeliśmy również pozytywny głos dotyczący propozycji blokowania stron. Był on poparty szeroko rozumianą nieświadomością graczy sięgających po nielegalne usługi hazardowe.

Odpowiedź strony rządowej

W odpowiedzi strona rządowa zwróciła uwagę, że proponowana nowelizacja obejmie monopolem tylko i wyłącznie część gier hazardowych. Jak również minister wskazał, na zmianę znoszącą podział na automaty o niskich i wysokich wygranych.

Usłyszeliśmy również, że inne kraje europejskie również stosują metodę blokowania zarówno stron hazardowych jak i metod płatności. Powszechne jest również rozwiązanie dotyczące monopolu na gry hazardowe.

Notyfikacja Komisji Europejskiej

Wiceminister Wiesław Janczyk poinformował również, że ze wstępnych ustaleń, proponowana nowelizacja nie będzie kontestowana przez Komisję Europejską, co najprawdopodobniej będzie oznaczało formalne zakończenie procesu notyfikacji ze strony organu europejskiego do końca października 2016r.

Nowelizacja Ustawy Hazardowej, ma być w dalszym ciągu poddawana pod dyskusję, na kolejnych posiedzeniach komisji.