Bonus Powitalny 200 zł na Start

 

Bonusy Bukmacherskie

 

Bonus Powitalny 200 zł na Start
 

Oferta początkowa dla nowych graczy nie należy do zbyt imponujących na tle konkurencji. Wygląda ona bowiem następująco:

  • 100% do 200 PLN od pierwszej wpłaty. Obrót: 3 x po min. kursie 1.91

Dodatkowo co poniedziałek możemy otrzymać środki dla lojalnych klientów. Najlepsza setka może otrzymać nawet 100 PLN. I ten bonus jest akurat istotny, wszystko jednak zależy od obrotu jaki dokonamy w ciągu tygodnia.

 

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji na stronie www.sts.pl dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus startowy” [zwanej dalej: Promocją], jest „STAR-TYP SPORT zakłady wzajemne sp. z o.o.” z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, [zwana dalej: Organizator lub STS]

1.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

1.3. Promocja obowiązuje od dnia 15.07.2013r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia Promocji w dowolnym terminie.

1.4. Promocja jest prowadzona na stronie internetowej sts.pl

2. Uczestnictwo w konkursie

2.1. Z Promocji mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 2.2., 2.3.

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy i dotyczy pierwszej wpłaty na konto internetowe w zakładach bukmacherskich STS organizowanych w sieci Internet.

2.3. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały rejestracji i założyły internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych [zwane dalej: ekonto] zgodnie z Regulaminem Internetowych Zakładów Bukmacherskich i do czasu zakończenia Promocji dokonały wpłaty depozytu na ekonto.

2.4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.

3. Zasady promocji

3.1. Klienci są uprawnieni do otrzymania bonusu w wysokości pierwszego wpłaconego depozytu na ekonto w terminie określonym w pkt. 2.3. po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym regulaminie. Niezależnie od wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Klienta do kwoty 200,00 zł.

3.2. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na ekonto, klient musi w terminie 120 dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać (na koncie bonusowym) zawarcia dowolnych wygranych zakładów z łączną stawką odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1.7, w terminie wskazanym w pkt. 2.3.

3.3. Promocja kończy się w momencie w którym wszystkie zawarte na koncie bonusowym kupony zostają rozstrzygnięte a saldo konta jest mniejsze niż 2 zł co uniemożliwia dalszą grę.

3.4. Promocja może zostać wznowiona na zasadach podanych w pkt 3.2 w momencie ponownego doładowania konta bonusowego. W chwili rozpoczęcia nowej promocji środki pozostałe z poprzedniej promocji przepadają.

3.5. Jeżeli promocja nie została zakończona a przed spełnieniem warunku opisanego w pkt. 3.2 klient otrzyma nowy bonus, zwiększy on saldo konta bonusowego, nie zmieniając pozostałych zasad.

3.6. Po spełnieniu warunków określonych w punkcie 3.2 pozostała kwota bonusowa zostanie przypisana do ekonta z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

3.7. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.

3.8. Wypłaty pierwszego wpłaconego depozytu do kwoty 200 zł można dokonać dopiero po zawarciu dowolnych wygranych zakładów z łączną stawką odpowiadającą jednokrotności kwoty depozytu do 200 zł, z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,5. Część kwoty pierwszego wpłaconego depozytu przewyższająca wartość 200 zł z wyłączeniem tej wartości, może być wypłacona w dowolnie wybranym momencie bez konieczności spełnienia warunków zawartych w punkcie 3.6.

3.9. Do promocji nie będą zaliczane zakłady na wydarzenia z oferty Zakłady Specjalne – „HIT DNIA”.

4. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

4.1. Ewentualne reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.

4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 30 dni od ich otrzymania.

4.3. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji drogą elektroniczną.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązujący u

Organizatora.

5.3. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.4. Regulamin konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie sts.pl.

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych.