Milenium Darmowy Zakład

 

Bonusy Bukmacherskie

 

Darmowy Zakład do 100zł na Dowolne Zdarzenie

 

1) Co to jest Darmowy Zakład?

Darmowy Zakład to możliwość zawarcia dowolnego pierwszego zakładu z naszej oferty bez ryzyka przegranej. Promocja jest dostępna dla nowo zarejestrowanych graczy w programie lojalnościowym Liga Mistrzów Milenium.

2) Dla kogo jest Darmowy Zakład?

Darmowy Zakład jest dostępny dla każdego nowego gracza, który dokona pełnej rejestracji w programie lojalnościowym Liga Mistrzów Milenium. W punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych pełna rejestracja polega na zgłoszeniu osobie przyjmującej zakłady chęci przystąpienia do programu lojalnościowego, podaniuswojego pseudonimu, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. W wyniku rejestracji gracz otrzymuje kartę, przy pomocy której może zgłaszać kupony do programu, m.in. zbierać punkty premiowe i uczestniczyć w konkursach. Na stronie internetowej www.milenium.plpełna rejestracja w programie lojalnościowym jest dokonywana automatycznie przy rejestracji konta gracza służącego do zawierania zakładów internetowych.

3) Gdzie i jak mogę skorzystać z Darmowego Zakładu?

Każdy gracz rejestrując się zarówno w punkcie przyjmowania zakładów, jak też przez Internet, może skorzystać z promocji Darmowy Zakład. W punkcie przyjmowaniazakładów należy spełnić wymóg pełnej rejestracji opisany w pkt. 2. Natomiast rejestrując się na stronie www.milenium.plnależy w formularzu rejestracyjnym zgłosić chęć skorzystania z promocji poprzez zaznaczenie pola wyboru „Chcę otrzymać DARMOWY ZAKŁAD”.

Po takiej rejestracji gracz ma 10 dni na zawarciepierwszegoswojegozakładu na dowolne zdarzeniaz naszej oferty(bukmacherskiego albo zakładu Totalizatora, w tym również zakładu systemowego, np. Rozpisowego).

4) Czy Darmowy Zakład oznacza zawarcie zakładu bez opłaty za kupon?

Nie. W promocji Darmowy Zakład swój pierwszy kupon należy nabyć za gotówkę. W przypadku, gdy kupon okaże się wygrany, to uczestnik promocji otrzyma wygraną zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnych, a jeśli kupon będzie przegrany, to gracz otrzyma zwrot równowartości opłaty za kupon w postaci punktów premiowych, ale nie więcej niż równowartość 100 zł.

Kupon przegrany to kupon, na podstawie którego nie należy się żadna kwota do wypłaty, w tym kwota za unieważnienie zakładu.

Przykład 1:zakład Wielokrotny zawarty za stawkę 300 zł , opłata za kupon również jest równa 300 zł. Zakład (kupon) jest przegrany. W promocji Darmowy Zakład gracz otrzyma zwrot stawki w kwocie 100 zł (a nie 300 zł), ale nie w postaci gotówki, tylko w formie punktów premiowych, które będzie można przeznaczyć na dalszą grę.

Przykład 2: zakład MegaTyp zawarty za stawkę 70 zł , opłata za kupon również jest równa 70 zł. Zakład jest przegrany. W promocji Darmowy Zakład gracz otrzyma zwrot stawki w kwocie 70 zł, ale również w postaci punktów premiowych.

Przykład 3:zakład Rozpisowy 3 z 4. Łącznie 4 zakłady proste za stawkę 5 zł każdy, więc opłata za kupon jest równa 4 * 5 zł = 20 zł. Wygrana za kupon jest równa 18,37 zł. W promocji Darmowy Zakład gracz nie otrzyma punktów premiowych, ponieważ otrzymał wygraną(kupon jest wygrany).

Przykład 4:jeden zakład systemowy Totalizatora (5 podpórek "1X"). Opłata za kupon to 32 zł. Wygrana za ten zakład systemowy wynosi 26 zł. W promocji Darmowy Zakład gracz nie otrzyma punktów premiowych, ponieważ otrzymał wygraną (kupon jest wygrany).

5) Jestem graczem „naziemnym”,mam już od dawna kartę Ligi Mistrzów Milenium, jednak podczas rejestracji podałem tylko pseudonim. Czy mogę uzupełnić dane i skorzystać z Darmowego Zakładu?

Nie, Darmowy Zakład jest dostępny jedynie dla nowo zarejestrowanych uczestników programu lojalnościowego, którzy w momencie rejestracji podadzą pełne dane osobowe wskazane w pkt. 2.Późniejsze dopisanie danych osobowych nie daje prawa do skorzystania z promocji.

6) Jestem nowo zarejestrowanym graczem, jednakże jako pierwszy swój zakład chciałbym zawrzeć na zdarzenia z Superoferty. Czy taki zakład również będzie uwzględniony w promocji?

Oczywiście! Darmowy Zakład nie ma pod tym względem żadnych ograniczeń i w jego ramach można zagrać dowolny oferowany przez nas zakładna dowolnie wybrane zdarzenia.

7) Zarejestrowałem się w Lidze Mistrzów Milenium i chciałbym zawrzeć pierwszy zakład na zdarzenie z oferty Live. Czy mogę to zrobić w ramach promocjiDarmowy Zakład?

Tak, zdarzenia z oferty Live również kwalifikują się do promocjiDarmowy Zakład.

8) Zarejestrowałem się w Lidze Mistrzów Milenium i chciałbym swój pierwszy kupon zagrać na mecze piłki nożnejw Totalizatorze Bramkowym za 38 zł. Czy mogę to zrobićw ramach promocji Darmowy Zakład?

Oczywiście! Z promocji Darmowy Zakład można skorzystać również grając w Totalizator. Dowolny Totalizator -zarówno Totalizator Bramkowy, Ligowa 16 jak i PEWNiAKi biorą udział w promocji! Dotyczy to również zestawów par w dowolnych dyscyplinach sportowych.

9) Przegrałem kuponobjęty promocjąDarmowy Zakładi nie mam jeszcze punktów premiowych na koncie. Kiedy je otrzymam?

Jeżeli kuponobjęty promocją okaże się przegrany, to w terminie maksymalnie 30 dni od rozliczenia kuponugracz otrzyma punkty premiowe. Przyznanie punktów premiowych zwykle nie trwa dłużej niż kilka dni.

10) Czy są jakieś ograniczenia dotyczące Darmowego Zakładu?

Ograniczenia są następujące:

  • należy nabyć za gotówkępierwszy dowolny zakład z naszej ofertybukmacherskiej albo Totalizatoraw terminie 10 dni od dnia rejestracji w programie lojalnościowym,
  • nie można być wcześniej zarejestrowanym uczestnikiem Ligi Mistrzów Milenium,
  • przy rejestracji należy podać pełne dane osobowe, a w przypadku rejestracji na stronie www.milenium.pl zaznaczyć pole wyboru"Chcę otrzymać DARMOWY ZAKŁAD"
  • maksymalna kwota zwrotu opłaty za kupon torównowartość100złw postaci punktów premiowych.

11) Czy po tym jak dostanę zwrot za swój kuponobjęty promocją mogę wypłacić te pieniądze?

Zwrot opłaty za kupon zostanie przyznany w postaci punktów premiowych, które będzie można wymienić na kredyty i przeznaczyć na dalszą grę. Aby wypłacić te pieniądze należy je minimum jeden raz obrócić, tj. zawrzeć zakłady wzajemne, które następnie okażą się wygrane, wtedy będzie można wypłacić wygraną.

12) Czy jeśli mój pierwszy zakład zostanie unieważniony (nie odbyły się wszystkie mecze objęte zakładem), to czy otrzymam punkty premiowe?

Punkty premiowe przyznaje się tylko za przegrane zakłady. Za zakład unieważniony gracz otrzyma gotówkę, więc nie otrzyma punktów premiowych.

 

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa warunki prowadzenia sprzedaży premiowej o nazwie "Darmowy Zakład" (zwanej dalej "promocją"), organizowanej przez spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5 (zwaną dalej „Spółką”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182607.

2. Promocja obowiązuje od dnia 08.06.2016 r. do odwołania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Promocja jest dostępna tylko wtedy, gdy na etapie rejestracji nowego konta gracza na stronie, o której mowa w ust. 4, istnieje możliwość wyrażenia chęci skorzystania z promocji poprzez włączenie przycisku wyboru.

4. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na stronie internetowej www.milenium.pl, zwanej dalej "stroną Spółki, w ramach programu Liga Mistrzów Milenium .

§ 2. Uczestnictwo w promocji.

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu.

2. W promocji nie mogą brać udziału osoby przyjmujące zakłady wzajemne, pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej zarejestrowanego konta gracza na stronie Spółki.

4. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały skutecznej rejestracji konta gracza zgodnie z regulaminem internetowych zakładów wzajemnych oraz na formularzu rejestracyjnym włączyły przycisk wyboru zatytułowany "Chcę otrzymać DARMOWY ZAKŁAD.

5. Korzystanie z promocji jest dobrowolne.

§ 3. Zasady promocji.

1. Po dokonaniu czynności określonych w § 2 ust. 3 gracz ma możliwość zawarcia zakładu bukmacherskiego na zdarzenia dotyczące meczu piłki nożnej objętego promocją. Wykaz meczów objętych promocją ogłaszany jest na stronie Spółki.

2. Gracz ma możliwość wyrażenia chęci skorzystania z promocji jednorazowo podczas rejestracji konta gracza.

3. Gracz ma możliwość skorzystania z promocji jednorazowo, pomiędzy czasem dokonania skutecznej rejestracji a czasem rozpoczęcia się meczu, który był objęty promocją w momencie zatwierdzenia formularza rejestracyjnego przez gracza.

4. Zakład zawarty w ramach promocji musi obejmować co najmniej jedno zdarzenie dotyczące meczu objętego promocją i musi być to pierwszy zakład zawarty przez gracza przy użyciu jego konta gracza.

5. Prawo do skorzystania z promocji wygasa, gdy:

1) gracz zawrze zakład, który nie obejmuje co najmniej jednego zdarzenia dotyczącego meczu objętego promocją;

2) po zarejestrowaniu konta gracz nie zawrze żadnego zakładu do czasu rozpoczęcia się meczu objętego promocją.

6. W ramach promocji można zawrzeć wyłącznie zakład Pojedynczy albo Wielokrotny w grze Standard.

7. Z promocji wykluczone są zakłady:

- Totalizatora,

- w grze MegaTyp,

- z bonusem Grand,

- systemowe,

- live (zakłady typu "Na żywo"),

- należące do kategorii "Superoferta",

- zawierające zdarzenie z kategorii "Turbo",

- zawierające zdarzenie z kategorii "Kulki 7z27",

- zawierające zdarzenie z kategorii "Typ Dnia",

- zawarte w ramach promocji Happy Hour.

8. W przypadku, gdy zakład objęty promocją będzie przegrany, gracz otrzyma nagrodę w postaci punktów premiowych stanowiących równowartość stawki przegranego zakładu, ale nie więcej niż równowartość 100 zł.

9. Punkty zostaną dopisane do konta gracza w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zakładu.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminu internetowych zakładów wzajemnych i regulaminu programu Liga Mistrzów Milenium.

2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie.

5. Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych graczy z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji.

6. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest spółka Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w promocji.

8. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej przypisanego do konta gracza, który zgłasza reklamację.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

10. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Spółki na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

11. Regulamin wchodzi w życie w dniu 08.06.2016r.